Slovak English German

Slavín

Dňa 7. a 8. 2. 2019 sa študenti našej školy v rámci projektu Poznávaj a nezabudni zúčastnili exkurzie na Slavín. Pozreli si dominantu Bratislavy a pripomenuli si, že je to vojenský cintorín, postavený ako spomienka na padlých vojakov počas druhej svetovej vojny, ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy a okolitých regiónov Slovenska.
slavín1 slavín2

 

AKTIVITY PROJEKTU

 

1.Návšteva pamätníkov SNP – U Rehušov, Slavín – Bratislava – dejepisná exkurzia ŠO

2. Návšteva partizánskych bunkrov Poriadie – dejepisná exkurzia ŠO

3. Návšteva pamätníka SNP v Banskej Bystrici s výkladom cestou na KOŽAZ – cca 45
   žiakov UO a ŠO

4. Beseda s Ailsou Domanovou, ktorá bola počas vojny zdravotnou sestrou britského
   Červeného kríža. Do boja proti Hitlerovi sa zapojila celá jej rodina, žije v Senior dome
   Terézia v Holíči. Beseda sa uskutoční i v anglickom jazyku

5. Čítanie z knihy Atlantída holíčskych židov na hodinách RČG, OBN, DEJ.

6. Premietanie častí filmov s tematikou SNP na hodinách OBN, DEJ

7.. Pieseň o sivom holubovi (Barabáš), Vlčie diery (Bielik), Kapitán Dabač (Bielik)

 DUEL – vedomostná súťaž – celoškolské kolo pre kategórie UO a ŠO 

Share