Slovak English German
Vianočné besiedky
V dňoch 19. a 20. decembra sme privítali v našej škole žiakov prvého stupňa obidvoch holíčskych základných škôl, špeciálnej školy aj materskej školy. Žiaci prvého ročníka hotelovej akadémie zahrali deťom divadelné predstavenie O stratenom stromčeku. Celé ďalšie stretnutie už bolo v réžii našich prvákov a pripravených dielničiek. Deti si mohli vyrobiť ozdoby na stromček, vymaľovávať vianočné motívy, hádzať na presnosť do košíkov. Veľký záujem prejavili deti o maľovanie na tvár, nechýbal ani fotokútik, kde sa mohli fotografovať s rôznymi rekvizitami. Na záver sa všetky deti aj so študentmi vyšantili v spoločnom tanci. Nechýbalo chutné občerstvenie a medovníčky, ktoré deťom rozdával Dedo Mráz. Odmenou pre nás všetkých boli rozosmiate tváričky detí.
 
SPOLUPRACA 01  SPOLUPRACA 02   SPOLUPRACA 03 SPOLUPRACA 04 
SPOLUPRACA 05  SPOLUPRACA 06  SPOLUPRACA 08  SPOLUPRACA 07
 
Pracovné vyučovanie ZŠ

30. 5.2019 prebiehalo vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie žiakov zo ZŠ zo Senice v našich stolárskych dielňach. Za pomoci aj našich majstrov si každý žiak z dreva vyrobil rámik na obraz. Je už len na každom z nich ako si tento svoj výrobok doma skrášli.

a dielna a dielna2 a dielna3 a dielna4
 
 
Deti zo ŠZŠ opäť u nás
Na MDD sme na našu Garden party pozvali i deti zo Špeciálnej základnej školy v Holíči. Okrem občerstvenia pre nich naši žiaci pripravili rozprávkové čítanie a športové aktivity. Čítali si rozprávku O troch grošoch a bájku Žabka mastičkárka, z pohybových aktivít si mohli vybrať stolný tenis, ogo, bedminton a frisbee.
mdd1  mdd2   mdd3  mdd4
mdd5  mdd6 
Share