Slovak English German
Mesiac úcty k starším
Tretí októbrový týždeň sme v rámci Mesiaca úcty k starším navštívili Senior dom Terézia v Holíči. Študentky 1. ročníka hotelovej akadémie, Natália Machová a Dominika Kučerková  umeleckým slovom, žiak nadstavbového štúdia, Erik Lazícius hrou na akordeón, prišli spríjemniť doobedie obyvateľom penziónu. Všetci účinkujúci boli odmenení srdečným potleskom. Babičky a dedkovia sa potešili sladkému darčeku, ktorý pre nich napiekli žiaci našej školy.
 
 
 
 
 
 
ucta01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Športové hry v Senior dome Terézia v Holíči
V utorok 18. júna sme sa so žiakmi 1. a 3.  ročníka hotelovej akadémie zúčastnili Športových hier v duchu Havaj párty pripravených pre obyvateľov Senior domu Terézia v Holíči. Žiaci vykonávali úlohu rozhodcov na stanovištiach alebo sprevádzali imobilných súťažiacich. Medzigeneračné stretnutie prinieslo veľa úsmevných zážitkov a bolo prínosom pre obidve strany. Študenti prisľúbili účasť aj na budúci rok.
 SPORT HRY 00003 SPORT HRY 00002  SPORT HRY 00001 
 
Seniori opäť medzi nami
V piatok 21. júna našich študentov prišli na súťaže v rámci projektu Mladý záchranár povzbudiť i seniori zo Senior domu Terézia v Holíči. Po malom občerstvení, ktoré pre nich pripravili naši študenti, si seniori v rámci svojich možností aj zašportovali. Zahrali si petang, ruské kolky, hádzali krúžkom na cieľ , zahádzali si magnetickými šípkami. Bolo vidieť, že sa seniorom medzi nami páčilo, a domov odchádzali spokojní.
 
 seniori 00001  seniori 00002 seniori 00003  seniori 00004 
 seniori 00005  seniori 00006  seniori 00007  
Share