Slovak English German
Záložka do knihy spája slovenské školy
V tomto školskom roku sme sa opäť so žiakmi 1. a 2. ročníka študijných aj učebných odborov zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. 100 záložiek, vyrobených na tému Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu, sme si vymenili so žiakmi Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline.
zalozka-2019
Share