Slovak English German
Škola na kolesách - beseda
 
Dňa 28. 10. 2019 sa študenti v našej telocvični zúčastnili prednášky, ktorá sa týkala aktuálneho problémy našej spoločnosti – kyberšikany. Na prednáške boli prítomní žiaci z vybraných tried prvých, druhých a tretích ročníkov hotelovej akadémie, dopravnej prevádzky, informatických systémov a nadstavby. Pútavou a zábavnou formou sme sa dozvedeli nové a zopakovali staré informácie o tomto fenoméne, ktorý je nutné potláčať, na záver sme odmenili prednášajúceho potleskom za pekne pripravenú besedu.
 kybersikana nadpisuResized  kybersikanaResized
 
 
Beseda IT

4. 12. 2019 navštívil našu školu Mgr. Adam Greif, PhD., vedecký pracovník Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Študentom 2. a 3.ročníka. Dr. Greif predstavil poslucháčom riziká, ktoré na nich striehnu prostredníctvom nimi samými vytvorenej dátovej stopy na sociálnych sieťach. Ukázal im príklady využitia ich dát reklamnými agentúrami, poukázal na možnosť cielenej manipulácie ich mienky nielen pri nakupovaní, ale napr. aj pri rozhodovaní sa vo voľbách, varoval študentov pred zneužitím ich osobných údajov, fotiek, nahrávok a pod. Na viacerých príkladoch študentom ukázal, ako obchodné reťazce kamerami sledujú správanie sa zákazníkov a podľa toho nastavujú svoje marketingové zámery, ako systém na rozoznanie tvárí, úpravu obrazu alebo modifikáciu hlasu môže pomáhať alebo škodiť. V druhej časti predstavil študentom morálne dilemy, ktoré budú pred nimi jedného dňa stáť. Ako programátori autonómnych vozidiel sa budú musieť napr. rozhodnúť, či naprogramujú samo seba riadiace auto alebo na ochranu života šoféra za každých okolností, čo ale v snahe o jeho záchranu môže viesť k usmrteniu chodcov tvoriacich prekážku v ceste, alebo v snahe ušetriť životy chodcov nasmerujú auto so šoférom do zvodidiel a nárazom mu spôsobia možnú smrť.
Závažnejším príkladom morálnej dilemy pre našich študentov môže byť snaha o vytvorenie umelej inteligencie, ktorá by svojimi schopnosťami človeka presiahla. Takáto inteligencia môže byť prospešná ľudstvu vyriešením jeho problémov (lieky na choroby, riešenie ekologickej krízy, odstránenie chudoby atď.), môže byť ale zneužitá aj ako zbraň, ktorou bude ľudstvo zničené. Táto časť prednášky študentov osobitne zaujala a vyvolala v nich živý záujem, ktorý v diskusiách medzi nimi trval aj počas nasledujúcich hodín. Dr. Adam Greif nám naznačil, aký široký interdisciplinárny presah môžu, resp. musia mať informačné systémy a k akým otázkam bude musieť každý ich tvorca či užívateľ zaujať svoje etické stanovisko.

a pred

Beseda Satur
17.12.2019 sa uskutočnila beseda s pracovníkmi CK Satur. Študentom
4. a 5. ročníka odboru hotelovej akadémie poskytli cenné rady a informácie Zuzana Staníková- manažérka ľudských zdrojov, Janka Ďuďáková- dlhoročná animátorka a Peter Pozníček- projektový manažér. Napr. aké sú trendy v službách cestovného ruchu, ako sa stať animátorkou/animátorom alebo delegátkou/delegátom...V priebehu besedy sa študenti interaktívne zapojili a prepojila sa teória z predmetov Animácie a Služby cestovného ruchu s praxou odborníkov z CK.
satur1  satur2  satur3 
 
Share