Slovak English German
Medzinárodný strojárenský veľtrh v Brne

Dňa 8. októbra sa žiaci technických odborov našej školy už tradične zúčastnili na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne. Tentoraz sme sa zamerali na 3D technológie a robotizáciu v strojárenskom priemysle. Tohtoročný veľtrh bol veľmi pestrý na nové technológie, ktoré prezentovali domáce a zahraničné firmy. Niektoré vymoženosti techniky si žiaci vyskúšali aj na vlastnej koži. 

 

Študuj dopravu

 

Dňa 3.10. 2019 navštívili žiaci 2.TPD a 3.TPD Dni kariérového poradenstva konaného pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR. Prezentácia škôl so zameraním na dopravu a ukážky povolaní v doprave prebiehala v Trnave,  v priestoroch železničnej stanice. Najviac žiakov zaujali dopravné simulátory – trenažér jazdy na rušni a simulátor prevrátenia vozidla, okuliare simulujúce užitie alkoholu a drog, súťaže s možnosťou odmeny za šikovnosť a vedomosti.

 

STUDUJ DOPRAVU 00002  STUDUJ DOPRAVU 00001  STUDUJ DOPRAVU 00003  STUDUJ DOPRAVU 00004 
STUDUJ DOPRAVU 00005 
 
 
Prvá exkurzia – mesto Holíč

Prváci hotelovej akadémia začali školský rok nielen spoznávaním nových spolužiakov a pedagógov, ale aj spoznávaním krás ich študentského mesta Holíč. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva navštívili počas dnešného teplého jesenného dopoludnia väčšinu kultúrno-historických pamiatok mesta: Holíčsky zámok, Bylinkovú záhradu, Evanjelický kostol, barokovú sýpku, veterný mlyn, Pravoslávny chrám, Kostol Božského Srdca a Rím.-
kat. kostol sv. Martina. Ďakujeme pani sprievodkyniam TIC Holíč a miestnym kňazom za zaujímavé informácie.

aa ex1 aa ex2 aa ex3 aa ex4
 
 

Exkurzia v Koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému

3. decembra 2019 sa žiaci 1. TPI a 1. TPD zúčastnili exkurzie v Koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému v Trnave. Cieľom exkurzie bolo žiakom priblížiť služby na čísle tiesňového volania 112. Oboznámili sa s činnosťou koordinačného centra záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, so správnymi postupmi volania na tiesňovú linku 112, ako aj s ďalšími zaujímavosťami. Súčasťou programu bola aj prehliadka priestorov strediska. Žiaci tak mali priamo možnosť spoznať prácu operátorov tiesňových liniek v reálnom čase a vidieť aj technické vybavenie koordinačného strediska. Ako sa sami
mohli presvedčiť, práca operátorov v dispečerskej sále nie je vôbec jednoduchá. Spoznali, že je to mimoriadne náročná a zodpovedná práca, keďže ide o poskytnutie pomoci občanom v tiesni a záchranu života, zdravia a majetku.

ex 1 ex 2 ex 3
 
 
 
Exkurzia v kúpeľoch Smrdáky

9.12.2019 sa študenti 2.ročníka hotelovej akadémie zúčastnili odbornej exkurzie v našich jediných kúpeľoch na Záhorí, v Smrdákoch. Pani kultúrna referentka a manažérka F&B im v kinosále premietli prezentačné video, porozprávali o zdravotnej starostlivosti, balneoterapii, hotelových službách, ale aj pracovných príležitostiach v kúpeľoch. Študenti si mohli pozrieť hotelové izby, ale tiež aktuálnu výstavu fotografií Záhorie - Rozmanitá zem a prejsť sa pekným kúpeľným parkom.

 kupele1 kupele2  kupele3 
 
Návšteva Mestskéj knižnice
V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sme so žiakmi prvých ročníkov študijných aj učebných odborov navštívili Mestskú knižnicu v Holíči. Žiaci sa oboznámili so základnými knižnično-informačnými službami, on-line katalógom Clavius a mali možnosť nahliadnuť do mestskej kroniky.
 
IMG 20191120 083116Resized   IMG 20191120 083134 1Resized IMG 20191120 083216Resized 
 kniznica1 kniznica2  kniznica3 
 
Share