Slovak English German

Aktivity k 30. výročiu NEŽNEJ REVOLÚCIE

23.10.2019    beseda so starostom Moravského sv. Jána p. Emrichom a fotografom historických udalostí p. Maxianom - "Ako to bolo so Železnou oponou v prihraničných obciach a v období pred a v čase revolúcie 89". pod devinom aktivity 2019

23.10.2019   Trojštátny hraničný bod  - sútok Moravy a Dyje, je to miesto, kde sa stretajú hranice troch štátov: Slovenska, Rakúska a Českej republiky so spoločným voľným prechodom – cyklotúra žiakov a pedagógov.

24.10.2019   Exkurzia s výkladom Devín – Most Slobody,  pamätník pri Moste Slobody a ostnatý dvojitý plot – cyklotúra žiakov a pedagógov.

24.10.2019   Most Slobody a pamätník A. Srholca na Devíne - stretnutie žiakov a pedagógov 3.- 5.ročníka s predsedom konfederácie politických   väzňov a politickými väzňami, vysvetlenie pojmu PV, ich príbehy.

Spoločné kladenie  vencov.

8. 11. 2019   Prednáška s  Dr. Františekom Nepauerom z ÚPN o totalite v ČSSR, premietnutie filmu o Novembri 1989 a diskusia.

11.11.2019   Tvorivý workshop - "Iba sme sa narodili" – objasnenie pojmov a súvislostí týkajúce sa židovského obyvateľstva v medzivojnovom období počas 2.sv. vojny i po nej, xenofóbie a antisemitizmu.. 

12.11.2019   Tvorivý workshop – „Tak toto neprejde“ – zameraný na tému ľudských práv, činnosť Štb a problematiku cenzúry, nedávna minulosť a súčasnosť.

13.11.2019   Interaktívny vlak – program REVOLUTION TRAIN s cieľom  prostredníctvom zapojenia ľudských zmyslov zapôsobiť na návštevníka a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám. 

18.11.2019   Premietanie filmu pre žiakov „Kto je ďalší?“ – kino Max Skalica

19.11.2019  „Kvapka krvi“  - pedagógovia a žiaci tradičná aktivita

 

Tak toto neprejde

 

12.11.2019 sa uskutočnil tvorivý workshop  „Tak toto neprejde“ zameraný na tému ľudských práv, najmä slobody prejavu a cenzúry, ktorý rozvíja mediálnu gramotnosť. Dotýka sa problematiky cenzúry a autocenzúry, a tomu ako v dobe normalizácie, tak aj v súčasnom svete široko dostupných internetových médií. Žiaci 3.TPD  - účastníci prežijú tri ilegálne schôdzky počas osemdesiatych rokov minulého storočia a prípravu vlastného samizdatu.

 

Pod vedením skúsených lektorov prevevzali na seba charaktery postáv, ktoré odporovali, ale aj sympatizovali s režimom. Počas workshopu vytvorili 3 samizdaty, vyskúšali si aké to je byť agentom ŠTB, či na vypočúvaní ŠTB. Okrem tejto zážitkovej časti spolu s lektormi diskutovali o nedávnej minulosti Slovenska, ale aj o prítomnosti, ktorá ovplyvňuje budúcnosť. 

 

Workshopy sú zložené podľa skutočných príbehov a rozprávania pamätníkov z archívu Pamäť národa.

Prednáška s Dr. Františekom Neupauerom

 

Dňa 8.11. sa žiaci z tried tretieho ročníka zúčastnili na prednáške s Dr. Františekom Neupauerom – historikom z Ústavu pamäti národa o totalite v ČSSR, o Novembri 1989. Beseda bola veľmi zaujímavá a poučná, pretože forma rozprávania príbehov rôznych ľudí podľa skutočných  udalostí  i rodín z tohto obdobia zaujala naozaj všetkých. Pre mnohých to bolo ťažké obdobie.

Aj žiaci porozprávali, čo sa dozvedeli od rodičov a známych z rozprávania o tomto období - o živote obyvateľstva, politickej situácii, nedostatku tovaru, voľnom pohybe obyvateľstva a pod.  Pripomenuli si i osobnosť z nášho regiónu p. Antona Srholca, na ktorého boli hrdí.

 

 

 

PREDNASKA 1 2019   PREDNASKA 2 2019  

 

"IBA SME SA NARODILI"

11.11.2019 sa uskutočnil  tvorivý workshop "Iba sme sa narodili" pre žiakov  3.HA od 9.00 do 13.30 hod. na objasnenie pojmov a súvislostí týkajúcich  sa židovského obyvateľstva v medzivojnovom období počas 2.sv. vojny i po nej, xenofóbie a antisemitizmu. V triede sa pod vedením vyškolených lektorov OZ Post Bellum vytvorila imaginárna slovenská obec s ľuďmi so skutočnými príbehmi z historicky ťažkých čias našich dejín, kedy sa na označenie používala Dávidova hviezda...

Žiaci mali možnosť spoznať históriu i inak ako z učebníc alebo prednášok.Videli, aká tenká čiara delí pravdivé i nepravdivé informácie, aká nebezpečná môže byť propaganda a manipulácia.

 

 
 
Share