Slovak English German
Projekt s podporou TTSK:  Významné osobnosti Trnavského kraja pohľadom študentov SOŠ Holíč
Žiaci SOŠ dopravy a služieb Holíč, ktorí bývajú vo vybraných okresoch Trnavského samosprávneho kraja (Skalica a Senica), zistili informácie o osobnostiach, ktoré žijú/žili v ich obci alebo okolí. Výber ľudí, ktoré považujú za osobnosti, bol výsledkom slobodnej žiackej úvahy. Študenti počas apríla – júna 2019 spoznali život a tvorbu jednotlivých osobností. So žijúcimi osobnosťami urobili rozhovor vzťahujúci sa k ich práci. Výsledky žiakov boli formou prezentácie predstavené v rámci hodín dejepisu a slovenského jazyka a literatúry. Editorom Dr. Petrom Mrázom vybrané práce žiakov boli uverejnené v knihe Významné osobnosti Trnavského kraja pohľadom študentov SOŠ Holíč (vyd. Collegium, občianske združenie, Holíč 2019, ISBN 978-80-973480-0-7), vydanej v novembri tohto roka. Kniha bude v nasledujúcich mesiacoch predstavená verejnosti a bude využitá v školskej praxi ako pomôcka pre vyučovanie regionálnej výchovy najmä v rámci hodín dejepisu a občianskej náuky. Zároveň bude poskytnutá obciam a inštitúciám nášho regiónu.
 
 
Share