Slovak English German

Unikátna obchodná platforma, ktorá spája prepravcov, maloobchodníkov, veľkoobchodníkov, dovozcov a vývozcov z dôležitých priemyselných odvetví, ako sú mobilita, zdravotníctvo, letectvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, energetika a ďalšie, s poskytovateľmi riešení dodávateľského reťazca, na WOF Expo v Bratislave pod jednou strechou.

Naši študenti odborov dopravná prevádzka a informačné systémy a služby sa 6. 10. 2021 zúčastnili tejto odbornej a zaujímavej výstavy.

 

v1 

Share