Slovak English German

V januári  sme boli úspešní v Projekte Spolu múdrejší 2 a to pre:

Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku ako org. zložka Spojenej školy Holíč - 5250 €

a pre:

Stredná odborná škola dopravy a služieb ako org. zložka Spojenej školy Holíč - 7325 €

 

Finančné prostriedky sú určené na doučovanie a sú pre učebné i študijné odbory: odborný výcvik /kuchár, čašník, autoopravár/, cudzie jazyky, hudobná výchova, grafický dizajn, odborné ekonomické a technicképredmety formou cvičení.../ Doučovanie riadia 2 zástupkyne riaditeľky - koordinátorky. Doučovanie už prebieha.

Share