Slovak English German
11.11. 1918 o 11. hod. a 11. min. zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila 1.sv. vojna.
Zo 65 miliónov vojakov bolo 8 miliónov zabitých a ďalších 21 miliónov zranených, alebo doživotne zmrzačených. Keď vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Aj dnes sme si celá škola pripomenuli tento deň. Žiaci vyrobili pre všetkých spolužiakov, pedagógov a zamestnancov školy červené maky, na hodinách debatovali o udalostiach prvej svetovej vojny, v školskom rozhlase zazneli zaujímavé slová o týchto udalostiach. Časť pedagógov spolu so žiakmi oboch škôl si spoločne pripomenuli udalosti na pietnom akte, na Námestí Mieru v Holíči.received 627603144903114
Share