Slovak English German
oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26

 Cvičná firma pre dopravnú priemyslovku

     V rámci cvičnej firmy študenti navrhujú prevádzku servisu a predaja alebo inú dopravnú prevádzku. Učia sa ju založiť, pripravujú organizačnú štruktúru, navrhujú vybavenie jednotlivých častí a pracovísk ( napr. servisnej a predajnej časti, ekonomického a personálneho úseku...). Pracujú s dokumentáciou firmy (napr. skladové hospodárstvo – príjem, výdaj,  zákazkové listy, kúpno-predajné zmluvy, príjem zamestnancov, pracovné náplne...).  Na záver školského roka sa učia zasa firmu „akože“ legálne zrušiť.

1 2 3 4
Cvičná firma HA – podnikanie v cestovnom ruchu   

     V predmete  podnikanie v cestovnom ruchu sa získavajú študenti praktické skúsenosti v skutočnom podnikaní. Študenti si zakladajú svoju cestovnú kanceláriu ako akciovú spoločnosť, predávajú akcie, vytvárajú podnikateľský plán, organizujú Valné zhromaždenie, usporadúvajú podujatia, zúčastňujú sa celoslovenských súťaží, na ktorých reprezentujú a prezentujú náš región.

Napríklad v roku 2015 našu školu a región reprezentovali v Žiline, na podujatí Vitajte v našom regióne! až štyri študentské tímy:

CK Academy, ktorá bola akciovou spoločnosťou študentov 5. ročníka hotelovej akadémie a bola zameraná na propagáciu regiónu formou vínnej turistiky.

CK Wywar, spoločnosť štvrtákov, ktorá plánovala organizovať aktivity pre deti spojené s poznávaním pamiatok Holíča a blízkeho okolia.

„Cestofka Na kolečkách!, ktorú vymysleli študenti 3.ročníka HA a propaguje spoznávanie regiónu na kolieskových korčuliach alebo bicykloch.

CK Tradičné Záhorí, patriaca študentom 3.ročníka a propagujúca tradičné zvyky a tradície Záhoria.

V  školskom roku 2015/2016 si študenti zakladajú tieto študentské spoločnosti: CK Wywar, FRESH, CK Tradičné Záhorí.

CREATIVE GROUP, JA Firma 4. HAA, ktorá sa ako eventová agentúra zaoberá organizovaním netradičným podujatí v meste Holíč a blízkom okolí.

CREATIVE CROUP – veľtrh VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE v Bratislave – 3. miesto (2015/2016)

 - Aktivity – lampiónový sprievod, vianočné dieľničky pre deti Skalica

REVITAL – propagácia regiónu na veľtrhu VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE v Bratislave, prostredníctvom revitalizácie železničnej stanice v Holíči a príprava revitalizácie prameňa Artézska studňa.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem - 1.miesto 2016/2017

Aktivity: organizácia podujatí, realizácia interaktívneho sprievodcu po Holíči v spolupráci s odborom IT.

Prvá Konferencia prezidentov študentských firiem vo firme ANASOFT (2016/2017)

COLORED COUNTRY- 3.HAA sa rozhodla spropagovať veterný mlyn v Holíči netradičným spôsobom. Mlyn "obliekli" do pestrofarebných látok. Možnosť spraviť si jedinečnú fotografiu využilo veľké množstvo návštevníkov.

Trieda 3.HAB - REFLECT CROUP prezentovala plody a produkty Záhoria. V školskej reštaurácii Collégium si vyskúšali z daných produktov aj niečo pripraviť, čo potešilo návštevníkov súťaže.

     Tento predmet je jedným z programov neziskovej organizácie Junior Achievement, ktorá je lídrom v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku a uznávaným partnerom pre verejný sektor, podnikateľský sektor, profesijné združenia a obchodné komory. S vyše 100 krajinami pôsobnosti je najväčšou neziskovou ekonomickou vzdelávacou organizáciou na svete a nadväzuje na tradície jedného z najlepších podnikateľov – Tomáša Baťu.

5 6 7 8
creativgroup revital colored country reflect group
Cvičná firma pre spoločné stravovanie

     Študenti študijného odboru spoločné stravovanie pracujú v cvičnej firme, ktorá simuluje reálnu činnosť firmy v školskom prostredí. Cvičná firma ako cvičný podnikateľský subjekt kopíruje činnosti z hospodárskej praxe a riadi sa platnou legislatívou Slovenskej republiky. Spája s praxou teoretické poznatky získané na strednej škole, simuluje obchodné, administratívne, personálne, marketingové a iné hospodárske činnosti.

     Práca študentov je zameraná na konkrétne činnosti v prevádzke malého hotela, vo firme boli rozdelení podľa svojich schopností a záujmov do personálneho, ekonomického oddelenia, oddelenia  recepcie, oddelenia marketingu a gastronomickej prevádzky. Študenti sa zamerali hlavne na obeh dokladov, prácu s hospodárskymi tlačivami, tvorbu reklamných a propagačných materiálov, tvorbu rôznorodého menu podľa akcií a príležitostí, ponuku stravovacích a ubytovacích služieb.

        

      Práca v cvičnej firme zvyšuje samostatnosť, rozvíja schopnosť komunikácie, spolupráce, kreativity, podnikateľského myslenia a zodpovednosti za vlastnú prácu i prácu celej firmy. Študenti prezentujú výsledky práce v efektívnych verbálnych výstupoch,  učia sa tvorivo riešiť problémy, validne rozhodovať, kriticky a samostatne myslieť a motivovať  k celoživotnému vzdelávaniu.

Práca v cvičnej firme umožňuje naštartovať úvahy o vlastnom podnikaní – vlastnej firme.

9 10 11 12
13
Share
 • IT
 • s8
  okt 30, 2015

  Drevárska

  Stolárska učebňa v aplikácii Práca žiakov nadstavbového štúdia drevárska a náb. výroba Konštrukčné cvičenia Technické kreslenie III. ročník stolár Kreslenie výrobkov pomocou počítača Žiaci využívajú programy Čítajte ďalej >>>
 • d1
  okt 30, 2015

  Doprava a elektro

  Študenti 2.ročníka TPD na praxi pri ukážke konštrukcie motora a bŕzd v školských dielňach Študenti 2.ročníka TPD na praxi pri výmene a vyvažovaní pneumatík školských dielňach Kontrola bŕzd v školských dielňach Výučbové vozidlo Kia Ceed v školských dielňach… Čítajte ďalej >>>
 • pcucebna3
  okt 28, 2015

  Učebňa PC

  Predmet informatika sa vyučuje v učebni celkom s 21 počítačmi s nainštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8.1 Professional. Všetky počítače sú prepojené so sieťou a majú prístup na Internet. Obraz učiteľského počítača je premietaný na veľké… Čítajte ďalej >>>
 • a1
  okt 28, 2015

  Učebňa aranžovne

  V učebni aranžovania prebieha odborná prax 1. ročníka hotelovej akadémie. Na tejto praxi žiaci pripravujú aranžmány na rôzne akcie. Toto je napríklad pozvánka na banket, ktorý pripravili žiaci hotelovej akadémie pre rodičov a takto vyzerá prestretý stôl.… Čítajte ďalej >>>
 • 1
  okt 28, 2015

  Cvičná firma

  Cvičná firma pre dopravnú priemyslovku V rámci cvičnej firmy študenti navrhujú prevádzku servisu a predaja alebo inú dopravnú prevádzku. Učia sa ju založiť, pripravujú organizačnú štruktúru, navrhujú vybavenie jednotlivých častí a pracovísk ( napr. servisnej… Čítajte ďalej >>>
 • j5
  apr 30, 2015

  Jazyková učebňa

  Jazykové učebne sa stávajú v poslednej dobe najobľúbenejšími jazykovými vyučovacími prostriedkami pri učení sa cudzieho jazyka. Ide o efektívne, moderné a progresívne vyučovanie. Žiaci sa učia nemecký, anglický, ruský a taliansky jazyk. Súčasťou využitia… Čítajte ďalej >>>