Slovak English German
oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26
 

Vyučovanie telesnej výchovy prebieha predovšetkým v telocvični, kde študenti hrajú volejbal, floorbal, stolný tenis, futbal, bedbington a mnohé ďalšie.

 

Študenti, ktorí sa učia v športových futbalových triedach majú okrem telesnej výchovy aj predmet športová príprava. Je to vlastne futbalový tréning, ktorý prebieha 2x za týždeň pod vedením 2 trénerov v mestskej športovej hale

 

V druhom ročníku študenti hotelovej akadémie získajú základy v spoločenských tancoch v rámci telesnej výchovy a to v rámci telesnej výchovy.

 

Ďalším obľúbeným priestorom je posilňovňa, v ktorej sa nachádzajú moderné posilňovacie stroje a náradia. Zrodili sa tu 5 – násobní Majstri Slovenska v Silovom päťboji SŠ. Denne je od 14.00 hodiny posilňovňa otvorená pre študentov, ktorí môžu posilňovať pod odborným vedením pedagógov.

 

Počas slnečných jesenných a jarných dní študenti využívajú multifunkčné ihrisko s prislúchajúcim workoutovým ihriskom a trampolínou, kde si môžu zahrať okrem už spomínaných hier i basketbal alebo nohejbal, a zaposilňovať si na spomínanom bradlovom ihrisku. Počas výučby využívame i ostatné priestory na dvore, kde žiaci hrajú stolný tenis, frisbee, petang i bedbington a zajazdia si i na kolieskových korčuliach.

t1

Výučba telesnej výchovy prebiehajúca v priestoroch školskej posilňovne, ktorú žiaci navštevujú i v rámci športového krúžku „Posilňovanie“         

t2

 

Počas jarných a jesenných dní v externých priestoroch školy si študenti  môžu zahrať stolný tenis alebo si môžu zaskákať na trampolíne a to nielen počas hodín telesnej výchovy ale i cez prestávky.

t3

 

t4

Veľmi obľúbené multifunkčné ihrisko, na ktorom žiaci hrajú futbal, flórbal, basketbal, volejbal i vybíjanú a nohejbal.

t5

 

Na škole vyučujeme telesnú výchovu i pod názvom „Telesná výchovy inak“, súčasťou ktorej je výuka jazdy na koni v žrebčíne v Kopčanoch, turistika, plávanie, rafting...

t7

Počas zimného obdobia škola organizuje lyžiarske výcviky pre začiatočníkov i pokročilých ( pre všetky ročníky) a pre študentov druhých s tretích ročníkov je usporiadaný „Kurz ochrany života a zdravia“, ktorý sa uskutočňuje vo Vysokých Tatrách.

t8

t9

 

 

 
Share