Slovak English German
oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26

p19pqbl7sq1se01h579su1bc71uk4Absolvent je schopný vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania a cestovného ruchu. Po získaní predpísanej dĺžky odbornej praxe, v súlade s platnou klasifikáciou zamestnaní - prevádzkar, šéfkuchár, šéf cukrár, hlavný čašník, majster odbornej výchovy a ostatné povolania a činnosti súvisiace so spoločným stravovaním a cestovným ruchom, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie.

Ovláda zásady ekonomiky so zameraním na spoločné stravovanie a cestovný ruch, základy praktických otázok založenia a prevádzkovania vlastného súkromného podniku alebo živnosti, základy jednoduchého a podvojného účtovníctva, zásady hospodárenia so surovinami, materiálom a pod., základy prípravy technologicky náročných jedál a zákuskov, vrátane národných, regionálnych a iných špecialít, samostatné zostavovanie kalkulácie, pozná zásady riadenia pracovníkov v zariadeniach spoločného stravovania a cestovného ruchu, ovláda pracovné činnosti manažmentu strednej úrovne riadenia, vie využívať výpočtovú techniku na spracovanie dát a evidenčné účely, na efektívnu hospodársku korešpondenciu a ekonomické rozbory a prognózy.

Po ukončení dvojročného nadstavbového štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať v pomaturitnom štúdiu alebo v štúdiu na vysokej škole.

 
Share