Slovak English German

Autoelektrikár


oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26
 

travel bus

AUTOOPRAVÁR ELEKTRIKÁR

Ø  Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach opravárenstva, priemyselného a individuálneho charakteru. Je schopný čítať a používať technickú dokumentáciu, kresliť náčrty a schémy elektrotechnických obvodov. 

Ø  Pozná základné druhy materiálov a polotovarov používaných v elektrotechnike, elektrické a elektronické súčiastky, prvky a obvody, ovláda základy aplikovanej a elektroniky a jej rozvíjanie v problematike automobilovej techniky. Ovláda ručné a strojového opracovanie materiálov, základné elektroinštalačné a montážne práce, má vedomosti o používaní meracích prístrojov elektronického a mechanického charakteru a o ich využití v procese opravy. 

Ø  

Pozná zásady práce s programovým vybavením diagnostických zariadení a PC v danom odbore. Má vedomosti o správnej činnosti častí vozidla, zabezpečení činností údržby a opráv vozidiel. Zvláda štandardné opravy, dielenskú dokumentáciu, technologické postupy a normy, identifikáciu základných porúch na základe skúšobnej jazdy a testov.

Pre žiakov každoročne otvárame:

§   kurz na vysokozdvižný vozík,            

§   vodičský kurz  - skupiny B (osobný automobil), B+T, T (traktor),

§   zváračský kurz (zváranie plameňom a zváranie v ochrannej atmosfére).

                         

Ø  Rozsahom získaných vedomostí a zručností je spôsobilý vykonávať kvalifikované činnosti v oblasti automobilového a strojárenského priemyslu s možnosťou pracovného uplatnenia ako diagnostik, logistik, opravár, zvárač, vodič osobnej a nákladnej dopravy.

Ø Absolvent tohto odboru môže zvýšiť svoju kvalifikáciu v nadstavbovom odbore dopravná prevádzka.

  
 
 
 
Share