Slovak English German

UO Čašník


oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26

p1a0kflenj1sn61cmvnojfb01eb75

ČAŠNÍK, SERVÍRKA

 

     Absolvent odboru čašník, servírka po ukončení prípravy samostatne zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, uviesť hostí a poskytnúť pomoc klientom pri výbere z jedálneho lístka, vie pripraviť miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, vie pripraviť jednoduché jedlá, minútky, šaláty a múčniky, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na slávnostné príležitosti.

 

     Absolvent vie pripraviť pracovisko a ovláda všetky práce spojené so stolovaním. Vie prijímať jednoduché a zložité objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch, poskytovať odbornú inštruktáž pri servírovaní špeciálnych pokrmov a nápojov, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, vie účtovať na kontrolnej pokladnici, inkasovať tržby, písať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať a skladovať potraviny a používané predmety (poháre, nádoby, príbory a pod.).

 

     Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom a naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie.

 

Žiaci môžu absolvovať kurzy, ktoré každoročne otvárame:

 

§   baristický kurz,

 

§   barmanský kurz,

 

§   kurz vyrezávania z ovocia a zeleniny (Fruit carving),

 

§   kurz na vysokozdvižný vozík,

 

§   vodičský kurz  - skupiny B (osobný automobil), B+T, T (traktor),

 

§   zváračský kurz (zváranie plameňom a zváranie v ochrannej atmosfére).

 

Absolventi nájdu uplatnenie v pracovných pozíciách ako účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, barman, prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

 

Po úspešnom ukončení štúdia - získaní výučného listu - môže žiak pokračovať v štúdiu formou denného alebo diaľkového nadstavbového štúdia v študijnom odbore spoločné stravovanie a získať tak úplné stredné odborné vzdelanie.

 
Share