Slovak English German

UO Stolár


oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26

201011120833 PA150036

STOLÁR

 

Absolvent trojročného učebného odboru stolár po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy samostatne zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu drevoobrábacích strojov (rezanie, hobľovanie, frézovanie, vŕtanie...). Vie zhotoviť jednoduché nábytkárske a stavebno-stolárske výrobky (okná, dvere, obklady, rebríky), dodržiavať a uplatňovať pracovné technologické postupy výroby a montáže. Zvláda technológiu povrchovej úpravy výrobkov: morenie, brúsenie, nanášanie tmelov a lakov. Vie uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri kusovej i sériovej výrobe. Žiak sa vie vyjadrovať v odbornej terminológii. ovláda základy jedného svetového jazyka.

 

Pre žiakov každoročne otvárame:

 

§   kurz na vysokozdvižný vozík,            

 

§   vodičský kurz  - skupiny B (osobný automobil), B+T, T (traktor),

 

§   zváračský kurz (zváranie plameňom a zváranie v ochrannej atmosfére).

 

 

Žiak nájde uplatnenie v pracovných pozíciách ako odborný kvalifikovaný pracovník v štátnych alebo súkromných podnikoch, samostatný podnikateľ v jednotlivých profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou alebo obnovou stavebno-stolárskych, nábytkárskych výrobkov.

 

 

Absolvent tohto odboru môže zvýšiť svoju kvalifikáciu v odbore nadstavbového štúdia drevárska a nábytkárska výroba.

 

 

 

 
Share